Wij zijn geopend van 14 juni t/m 9 december

Privacybeleid

EHO GRUP TURISTIC, SL. is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens van de belanghebbende en informeert u dat deze gegevens zullen worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de huidige regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016. (AVG) en organieke wet 3/2018 van 5 december (LOPDGDD), die u de volgende behandelingsinformatie biedt:

Doel van de verwerking : het betrekken van de belanghebbende bij de personeelsselectieprocessen, het uitvoeren van een analyse van het profiel van de sollicitant met als doel de beste kandidaat te selecteren voor de vacante plaats in de bedrijven die samenwerken met de Verwerkingsverantwoordelijke.

Legitimatie : De verwerking van het CV en de persoonlijke gegevens is gebaseerd op de toestemming die de belanghebbende geeft op het moment dat hij zijn gegevens naar onze e-mail verzendt. De belanghebbende kan zijn of haar toestemming te allen tijde intrekken.

Criteria voor gegevensbehoud : De gegevens worden maximaal 2 jaar bewaard, waarna de gegevens worden verwijderd, waardoor volledige vertrouwelijkheid wordt gegarandeerd bij zowel de behandeling als de daaropvolgende vernietiging. In die zin vragen wij u, nadat de bovengenoemde periode is verstreken, en als u wilt blijven deelnemen aan de selectieprocessen van de Verwerkingsverantwoordelijke, uw CV opnieuw naar ons te sturen.

Gegevensupdate : Als er een wijziging is in uw gegevens, vragen wij u dit zo snel mogelijk schriftelijk aan ons te melden, zodat uw gegevens goed geordend blijven.

Communicatie van gegevens : ze kunnen worden verwerkt en/of doorgegeven aan samenwerkende bedrijven, gedurende de periode dat uw cv wordt bewaard en voor de eerder gerapporteerde doeleinden.

Rechten van de belanghebbende:

  • Recht om toestemming op elk moment in te trekken
  • Recht op toegang, rectificatie, overdraagbaarheid en verwijdering van uw gegevens en de beperking en/of verzet tegen de verwerking ervan
  • Recht om een claim in te dienen bij de Controleautoriteit ( www.aepd.es ) als u van mening bent dat de behandeling niet voldoet aan de huidige regelgeving.
  • Recht om toegang te vragen tot persoonsgegevens van de belanghebbende: het is het recht om positieve of negatieve bevestiging te krijgen of er persoonsgegevens over u worden verwerkt.
  • Recht om rectificatie of verwijdering van gegevens te verzoeken: dit is het recht om onjuiste of onvolledige gegevens te corrigeren, of om in bepaalde omstandigheden om verwijdering ervan te verzoeken.
  • Recht om de beperking van uw behandeling te verzoeken: dit is het recht waarmee de geïnteresseerde partijen, in bepaalde omstandigheden, de beperking van de behandeling kunnen verzoeken, in welk geval de aanbieder deze alleen zal bewaren voor de uitoefening of verdediging van claims.
  • Recht om zich te verzetten tegen de verwerking van gegevens: dit is het recht van de belanghebbende om zich in bepaalde gevallen te verzetten tegen de verwerking van gegevens.
  • Recht op gegevensportabiliteit: het recht om de persoonsgegevens die u betreffen te ontvangen van een verantwoordelijke voor de verwerking, in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat, om ze onder bepaalde omstandigheden en zonder dat er sprake is van een verhinderd door de verantwoordelijke persoon aan wie ze zijn verstrekt, evenals het recht om te verzoeken dat ze onderling worden overgedragen wanneer dit technisch mogelijk is.
  • Recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluiten: is het recht om niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering, en dat rechtsgevolgen voor u heeft of u op soortgelijke wijze aanzienlijk treft. Geïnteresseerde partijen kunnen hun rechten uitoefenen via elk van de post- en e-mailadressen.

Contactgegevens om uw rechten uit te oefenen: EHO GRUP TURISTIC SL.

NIF: B55343222 Adres: Carrer Barcelona, 18, 08370 Calella, Barcelona

E-mail: hola@bpmllorethotel.com

LGTBI-TROTS

van 7 tot 9 juli
in Lloret de Mar

PROMOCODE 15%: TROTS2023

Boek nu!
- 15% UIT

met kortingscode PRIDE2023