Obrim del 14 de juny al 12 d'octubre

Política de privacitat

EHO GRUP TURISTIC, SL. és el Responsable del tractament de les dades personals de l'interessat o la interessada i ho informa que aquestes dades seran tractades d'acord amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el reglament (UE) 2016/ 679 del 27 d'abril del 2016 (GDPR) i la Llei Orgànica 3/2018 del 5 de desembre (LOPDGDD), pel qual se li facilita la informació següent del tractament:

Finalitat del tractament: fer partícip l'interessat o la interessada en els processos de selecció de personal, duent a terme una anàlisi del perfil del o de la sol·licitant amb l'objectiu de seleccionar el millor candidat per al lloc vacant de les empreses col·laboradores del Responsable.

Legitimació: El tractament del CV i les dades personals estan basades en el consentiment que ha prestat l'interessat o la interessada a l'hora d'enviar les seves dades al nostre correu electrònic. En tot moment, l'interessat o interessada, podrà retirar el seu consentiment.

Criteris de conservació de les dades: Es conservaran les dades durant un termini màxim de 2 anys, transcorregut el qual es procedirà a la supressió de les dades garantint un total respecte a la confidencialitat tant amb el tractament com amb posterior destrucció. En aquest sentit, transcorregut el termini esmentat, i si voleu continuar participant en els processos de selecció del Responsable, us demanem que ens envieu de nou el vostre currículum.

Actualització de les dades: En cas de produir-se alguna modificació en les vostres dades, us demanem que ens ho comuniqueu per escrit el més aviat possible per mantenir les vostres dades degudament organitzades.

Comunicació de les dades: es podran tractar i/o comunicar a les empreses col·laboradores, durant el temps de conservació del seu currículum i per a les finalitats informades anteriorment.

Drets de l'interessat o la interessada:

  • Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment
  • Dret d'accés, rectificació, portabilitat i supressió de les vostres dades i a la limitació i/o oposició al tractament d'aquestes
  • Dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat de control (www.aepd.es) si considera que el tractament no s'ajusta a la normativa vigent.
  • Dret a sol·licitar l'accés a les dades personals relatives a l'interessat: és el dret a obtenir confirmació positiva o negativa sobre si s'estan tractant dades personals que el concerneixen.
  • Dret a sol·licitar la rectificació o supressió de les dades: és el dret a rectificar els inexactes o incomplets, o a sol·licitar-ne la supressió en determinades circumstàncies.
  • Dret a sol·licitar la limitació del tractament: és el dret pel qual els interessats, en determinades circumstàncies, puguin sol·licitar la limitació del tractament, i en aquest cas el prestador només els conservarà per a l'exercici o defensa de reclamacions.
  • Dret a oposar-se al tractament de les dades: és el dret que assisteix l'interessat per, en determinats supòsits, oposar-se al tractament de les dades.
  • Dret a la portabilitat de les dades: és el dret a rebre les dades personals que l'incumbeixin per part d'un responsable del tractament, en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica, per tal de transmetre-les a un altre responsable del tractament, en determinades circumstàncies i sense que ho impedeixi el responsable a qui els hagi facilitat, així com el dret a sol·licitar que es transmetin entre ells quan sigui tècnicament possible.
  • Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades: és el dret a no ser objecte d'una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l'elaboració de perfils, que hi produeixi efectes jurídics o l'afecti significativament de manera similar. Els interessats podran exercir els seus drets mitjançant alguna de les adreces postal i de correu electrònic.

Dades de contacte per exercir els vostres drets: EHO GRUP TURISTIC SL.

NIF: B55343222 Domicili: Carrer Barcelona, 18, 08370 Calella, Barcelona

Email: hola@bpmllorethotel.com

PRIDE LGTBI

del 7 al 9 de juliol
a Lloret de mar

PROMOCODE 15%: PRIDE2023

Reserva ara!
- 15% OFF

amb el codi de descompte PRIDE2023