Wij zijn geopend van 14 juni t/m 9 december

Voorwaarden

ALGEMENE CONTRACTVOORWAARDEN

 1. INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Deze clausule beschrijft het contractuele document dat de verwerving en contractering door consumenten en gebruikers (hierna “klant” of “klanten”) regelt van de diensten die via deze website worden aangeboden, zoals bepaald in Wet 34/2002 11, over diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, en in wet 3/2014 van 27 maart, die de geconsolideerde tekst van de algemene wet ter bescherming van consumenten en gebruikers en andere aanvullende wetten wijzigt, goedgekeurd bij koninklijk besluit 1/2007, van 16 november.
 2. ALGEMENE KENMERKEN. Aanvaarding van dit document betekent dat de klant: a) de inhoud ervan heeft gelezen, begrepen en begrepen. b) Dat hij een persoon is met voldoende contractuele capaciteiten. c) Die uitdrukkelijk en vooraf alle verplichtingen op zich neemt en aanvaardt die daarmee overeenkomen en die uit dit document voortvloeien. Deze “Algemene Contractvoorwaarden” hebben een onbepaalde geldigheidsduur en zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten via de website https://www.bpm-hotels.com. Deze Voorwaarden blijven van kracht zolang ze niet worden gewijzigd door de aanbieder die eigenaar is van het domein ervan, zodat de dienstverlener en de eigenaar van het genoemde domein zich het recht voorbehoudt om ze eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, zonder dat dit gevolgen heeft voor de aanbiedingen waren vóór de wijziging gecontracteerd.
 3. IDENTITEIT VAN DE PARTIJEN VAN EEN PARTIJ, de aanbieder van de diensten gecontracteerd door de klant, namelijk FRINGIAN, SL (BPM LLORET HOTEL) met NIF B66451402, ook wel “leverancier” of “aanbieder” genoemd voor de doeleinden van dit document, en die eigenaar is van de website https: //www.30degreeshotels.com/pineda-splash-hotel In het bijzonder informeert de aanbieder over de volgende aspecten: a) De aanbieder heeft zijn professionele adres op: Avinguda Roca Grossa, nº 2, CP 17310, Lloret de Mar (Girona) . b) De aanbieder beschikt over de volgende directe contactmiddelen voor zijn consumenten en gebruikers: – E-mailadres: hola@bpmllorethotel.com – Telefoonnummer (met landcode): + 034 972 37 07 00. EN, DE ANDERE PARTIJ, de klant geregistreerd op de website, en is verantwoordelijk voor de waarheidsgetrouwheid van de persoonlijke gegevens die aan de aanbieder worden verstrekt.
 4. VOORWERP VAN HET CONTRACT. Het doel van deze bepalingen is het regelen van de contractuele relatie die ontstaat tussen de aanbieder en de klant op het moment waarop de aanvaarding van de voorwaarden door laatstgenoemde wordt afgegeven tijdens het online contractproces, in overeenstemming met de bepalingen van sectie 8 van hetzelfde document, waardoor het contract tussen beide partijen wordt geperfectioneerd, zoals bepaald in de artikelen 1.258 en 1.262 van het Burgerlijk Wetboek.
 5. BELANGRIJKSTE KENMERKEN VAN DE PRODUCTEN OF DIENSTEN. De aanbieder biedt toeristische en hotelreserveringsdiensten aan.
 6. PRIJZEN VOOR AANNEMINGSDIENSTEN. De contractprijzen van de producten of diensten die de aanbieder via zijn website aanbiedt, zijn eindprijzen voor de consument en gebruiker, wat betekent dat ze inclusief toepasselijke belastingen of vergoedingen zijn, behoudens typografische fouten. Als de klant buiten Spanje voor de aankoop betaalt, moet hij er ook rekening mee houden dat er mogelijk extra kosten van zijn bank in rekening worden gebracht bij het gebruik van zijn creditcard of bankpas. De aanbieder is in geen geval verantwoordelijk voor deze extra kosten, evenals voor eventuele andere kosten die kunnen ontstaan bij het gebruik van de gebruikte betaalmethoden. Daarom raden wij aan dat de klant vóór de aankoop alle informatie hierover inwint. De prijzen van de diensten zijn geldig voor de duur van hun onderhoud en zolang de aanbieder ze niet op passende wijze wijzigt op de plaats waar ze worden weergegeven. Als de campagnes plaatsvinden, hebben ze een specifieke geldigheidsduur volgens de telkens aangegeven duur. De opdrachtgever gaat er echter van uit dat de economische waardering van de diensten of producten in real time kan variëren. In ieder geval zal een dergelijke omstandigheid altijd voorafgaand aan de aanvaarding door de opdrachtgever worden medegedeeld. De aanbieder deelt ook mee dat hij via zijn website, via sociale netwerken of door het sturen van e-mails naar de door klanten opgegeven adressen, promotionele aanbiedingen (zoals kortingen, prijzen of geschenken) of promotionele wedstrijden of spellen doet of kan doen, waarvan De voorwaarden voor aanmelding en deelname worden op een handige manier bepaald op het moment dat ze worden meegedeeld, waardoor de consument en gebruiker van alle noodzakelijke informatie worden voorzien. Deze informatie bepaalt ook de producten of diensten waarop ze van toepassing zijn, afhankelijk van de lijn en de periode van het seizoen waarin ze worden aangeboden. Als u commerciële communicatie en/of reclamemailings ontvangt van de aanbieder, per e-mail of een ander gelijkwaardig middel voor individuele elektronische communicatie, kunt u zich verzetten tegen de verwerking van uw gegevens voor deze promotionele doeleinden met behulp van een van de middelen die worden beschreven in het “Privacybeleid” , te raadplegen op het betreffende tabblad van deze website.
 7. TAAL OF TALEN AANVAARD IN HET CONTRACTPROCES. De aanbieder verklaart dat de aanbestedingsprocedure in het Spaans of Engels kan worden uitgevoerd.
 8. BESCHRIJVING VAN HET WERVINGPROCES. Om toegang te krijgen tot de diensten die door de aanbieder worden aangeboden, moet de klant voldoen aan de volgende procedures van het contractproces: 1) Allereerst moet hij, nadat hij de website heeft bezocht, op het tabblad "BOEK" klikken. 2) Als u uit de verschillende aangeboden accommodatiemogelijkheden uw voorkeur kiest via de optie “SELECTEREN”, krijgt u toegang tot een ander tabblad waarin de klant de verschillende opties in meer detail kan kiezen. 3) Vervolgens dient u de optie “BOEKEN” te activeren, waarna andere gegevens of vrijwillige diensten verschijnen die u wel of niet aan uw reservering kunt toevoegen. 4) Zodra deze fase is voltooid, kunt u door op “BEVESTIGEN” te drukken naar een nieuw scherm gaan waarin om “GASTENINFORMATIE” wordt gevraagd. 5) Daarna moet de klant de optie “BETALEN EN BEVESTIGEN” activeren, die hem naar het overeenkomstige betalingsplatform zal leiden. 6) Zodra de betalingsinformatie is ingevuld, moet de klant op de optie “Betalen” drukken. Dit wordt beschouwd als het moment van vervolmaking van het contract voor de doeleinden voorzien in artikel 1.258 van het Burgerlijk Wetboek, en het toepasselijke regime. De aanbieder is niet verantwoordelijk voor de door de opdrachtgever ingevulde gegevens. 7) In het geval dat de klant een fout heeft gemaakt of fouten ontdekt bij het invoeren van zijn gegevens, moet hij contact opnemen met de aanbieder via het e-mailadres of telefoonnummer beschreven in sectie 3 van dit document (“Identiteit van de partijen”), met vermelding van dergelijke fouten. omstandigheden. De opdrachtgever dient zich, indien dit door de aanbieder wordt verlangd, te identificeren volgens de door de aanbieder gestelde richtlijnen en de redelijke en proportionele informatie te verstrekken die nodig kan zijn om de ware identiteit van de belanghebbende te garanderen. 8) Zodra het proces is voltooid, ontvangt de klant een “Reserveringsbevestiging” met alle details naar het opgegeven e-mailadres.
 9. BETALINGS-, LEVERINGS- EN UITVOERINGSPROCEDURES. De betaalmiddelen die de klant bij dit type contract kan gebruiken zijn debetkaart of creditcard. De aanbieder aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid wanneer de dienst niet naar tevredenheid wordt uitgevoerd als gevolg van het feit dat de door de klant verstrekte gegevens onjuist, onnauwkeurig of onvolledig zijn, of als gevolg van overmacht, of als gevolg van het niet verschijnen of weigeren van de klant om de dienst ontvangen. Onverminderd het voorgaande zal de aanbieder de maatregelen treffen die van een zorgvuldige handelaar worden verlangd om ervoor te zorgen dat de dienst tijdig of op andere wijze zo spoedig mogelijk naar tevredenheid van partijen wordt uitgevoerd. Zodra dergelijke maatregelen zijn genomen, zal het niet meer mogelijk zijn om enige verantwoordelijkheid aan hem toe te schrijven. Zij is dan ook niet verantwoordelijk voor eventuele incidenten of vertragingen die kunnen ontstaan als het contracterings- en dienstverleningsproces van haar kant op de juiste manier is geactiveerd. Wij raden de klant echter aan elk gedetecteerd incident te melden, zodat alle maatregelen tijdig kunnen worden genomen die binnen het bereik van de aanbieder liggen.
 10. BEËINDIGING VAN HET CONTRACT OF ANNULERING VAN DE RESERVERING De annuleringsvoorwaarden zijn afhankelijk van het gereserveerde tarief. In het geval van het vooruitbetaalde tarief impliceert de annulering van de reservering het innen van de 100% van de reservering, aangezien het een contractueel tarief is met de voorwaarde "niet-restitueerbaar". Algemene annuleringsvoorwaarden met uitzondering van speciale tarieven en het vooruitbetaalde tarief "Niet-restitueerbaar". Restitueerbaar: Gratis annuleren – 24 uur De gebruiker kan de reservering tot 24 uur voor de aankomstdatum gratis annuleren. Als de gebruiker de dag vóór de aankomstdatum annuleert, moet hij de volledige prijs van de eerste nacht betalen. Indien de klant niet komt opdagen, zal hij of zij de volledige prijs van de reservering moeten betalen. Geen vooruitbetaling vereist. Het hotel zal vragen om de creditcard die overeenkomt met de reservering, als vorm van identiteitsverificatie. NO SHOW: kosten 100 % reservering inclusief BTW Toeristenbelasting is niet inbegrepen. U dient deze rechtstreeks aan het hotel te betalen. Voorafbetaalde, niet-restitueerbare tarieven: Het totale bedrag van de reservering kan op elk moment na het maken van de reservering in rekening worden gebracht. Niet-restitueerbaar: In geval van annulering wordt uw aanbetaling niet gerestitueerd. Het hotel zal vragen om de creditcard die overeenkomt met de reservering, als vorm van identiteitsverificatie. NO SHOW: kosten 100 % reservering inclusief BTW Toeristenbelasting is niet inbegrepen. U dient deze rechtstreeks aan het hotel te betalen. 
 11. RECHT VAN HERROEPING EN ANNULERING VAN RESERVERINGEN. In overeenstemming met de bepalingen van Wet 3/2014 van 27 maart, die de geconsolideerde tekst van de Algemene Wet ter Bescherming van Consumenten en Gebruikers en andere aanvullende wetten wijzigt, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit 1/2007 van 16 november, kan de klant de gemaakte reservering annuleren of annuleren in overeenstemming met de voorwaarden die zijn vastgelegd in de ontvangen “Boekingsbevestiging”.
 12. ANDERE INFORMATIE De aanbieder verklaart dat er in dit contractproces geen sprake is van een elektronisch document dat een contract tussen de partijen formaliseert. De aanbieder deelt mee dat hij over een klachtenverwerkingssysteem beschikt waar de klant gebruik van kan maken door op de gebruikelijke manier contact op te nemen door een e-mail of telefoontje te sturen naar het adres of nummer vermeld in sectie 3 van dit document (“Identiteit van de partijen”), of persoonlijk in het hotelcentrum zelf. De opdrachtgever dient zich, indien dit door de aanbieder wordt verlangd, te identificeren volgens de door de aanbieder gestelde richtlijnen en de redelijke en proportionele informatie te verstrekken die nodig kan zijn om de ware identiteit van de belanghebbende te garanderen.
 13. TOEPASSELIJKE RECHTSGEBIED. Onverminderd de jurisdictie van de administratieve of gerechtelijke instanties die in elk geval corresponderen, voor alle vragen die kunnen rijzen met betrekking tot de interpretatie, toepassing en naleving van deze "Algemene Contractvoorwaarden", evenals voor eventuele claims die kunnen voortvloeien uit het gebruik ervan, Alle tussenkomende partijen verklaren dat zij zich onderwerpen aan de jurisdictie van de rechters en rechtbanken van Barcelona (hoofdstad), volgens de regels voor de verdeling van de jurisdictie die zijn vastgesteld voor elke zaak die onderwerp is van een geschil, waarbij uitdrukkelijk afstand wordt gedaan van elke andere jurisdictie die op hen van toepassing kan zijn.
 14. TOEPASSELIJKE WETGEVING. Op deze “Algemene Contractvoorwaarden” is de Spaanse wetgeving van toepassing.

LGTBI-TROTS

van 7 tot 9 juli
in Lloret de Mar

PROMOCODE 15%: TROTS2023

Boek nu!
- 15% UIT

met kortingscode PRIDE2023